Vaspitni rad u Domu je osmišljen, planiran, programiran i sistematski organizovan. Planiranje procesa vaspitanja je od velike važnosti jer doprinosi svrsishodnijem i kvalitetnijem vaspitanju. Zadaci vaspitnog rada proizilaze iz opštih ciljeva vaspitanja i obrazovanja, a on se odvija u tri međusobno funkcionalno povezane cjeline, i to :

1. učenje i razvijanje lične kompetentnosti učenika
2. razvijanje ličnosti
3. organizovanje slobodnog vremena.

Dom je ustanova u okviru školskog sistema, ali ne unosi u svoj rad uniformnost i krutost školskog vaspitanja, ne pokušava da zamijeni porodicu, ali nastoji da obezbijedi atmosferu života i reda u kojoj će se učenik i student osjećati poštovano i zaštićeno. Glavni pedagoški napor je usmjeren na organizaciju života u grupi, na uspostavljanje interakcije između vaspitača i učenika, kao i učenika međusobno. Oni su ravnopravni partneri u razmjeni u kome je vaspitanje susret ljudskih bića sa svim izazovima uzajamnog razumijevanja i usagalšavanja međusobnih različitosti.
Ravnopravnost uloge u razmjeni ne znači da mladi znaju koliko i odrasli. Specifičnost odnosa vaspitača i vaspitanika ogleda se upravo u tome što je to asimetričan odnos: odrasli raspolaže sa mnogo više znanja o sebi, svijetu i onima koje vaspitava. Međutim, da bi mogao da pruži prave i pravovremene podsticaje za razvoj mladih ljudi, vaspitač treba da bude otvoren da prima i uvažava ono što mu oni saopštavaju, da nastoji da sadržaj razmjene sagleda iz njihovog ugla bez nametanja svojih stavova, da njeguje atmosferu povjerenja, bez procjenjivanja i kritike. Zadatak vaspitača je da čuje i razumije potrebe vaspitanika, da im da mogućnost da sami biraju i sami odlučuju, a ne da im nameće gotova rješenja. Asimetrija u znanju i u životnim iskustvima koja postoje između vaspitanika i vaspitača, može da bude podsticajna, ukoliko je vaspitanje zasnovano na njegovanju:

  • samostalnosti i aktivne uloge vaspitanika u procesu vaspitanja,
  • autonomne, unutrašnje motivacije, a ne prinude i spoljašnje kontrole,
  • samodiscipline i lične odgovornosti, a ne poslušnosti iz straha od kazne,
  • poštovanju autoriteta zato što on nudi znanja, a ne zbog prinude, straha ili kazne.

Rad vaspitača ima obilježja operativnog, preventivnog i savjetodavnog djelovanja. Operativni kroz programiranje, organizovanje, praćenje i unapređenje vaspitnog rada, preventivni kroz sprečavanje nepravilnih uticaja šire i uže sredine, a savjetodavni kroz komunikaciju i koordinaciju sa učenicima, roditeljima i nastavnicima