Podnošenje dokumentacije prilikom useljenja u Dom

UČENICI

Učenik koji je ostvario pravo na smještaj i ishranu u domu prilikom useljenja prilaže:
1) uput za smještaj;
2) ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove;
3) kopiju biometrijske lične karte; i
4) potpisan ugovor o smještaju i ishrani u domu.

STUDENTI
Student koji je ostvario pravo na smještaj i ishranu u Domu prilikom useljenja prilaže:
1) uput za smještaj;
2) ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove;
3) kopiju biometrijske lične karte; i
4) potpisan ugovor o smještaju i ishrani u domu.