JU Dom učenika i studenata Cetinje, spada u takozvane „patuljaste“ domove – liliput, sa kapacitetom od 109 kreveta za smještaj učenika i studenata. Zgrada je prilagođena potrebama za kvalitetan smještaj, ishranu, učenje i društveni život učenika i studenata, opremljena je funkcionalnim namještajem i opremom čime su zadovoljeni svi pedagoški higijensko-zdravstveni uslovi.
Na ulazu u Dom je hol sa recepcijom i prostorom za stražarsko-portirsku službu.
Ukupna površina objekta je 2460 m2.
Dvorište Doma je površine 1.853 m2 te predstavlja lijepo uređen prostor u hortikulturnom pogledu, a oplemenjen je eksponatima i vajarskim formama naših studenata.
Dom se sastoji od prizemlja, sprata i potkrovlja. Na prvom spratu i potkrovlju smješteno je 36 soba od kojih su 33 trokrevetne, 2 četvorokrevetne i 1 dvokrevetna.
Sve sobe imaju kupatila, TV- aparate i internet.
U prostoru od preko 100 m2 u funkciji je moderno opremljena TV sala, u kojima studenti mogu da provode svoje slobodno vrijeme, u terminu od 08h do 23h svakim radnim danom.
U prizemlju zgrade je smještena čitaonica i informatička učionica sa 8 kompjutera,, TV uređajem i propratnim mobilijarom,koju koriste učenici za učenje i druženje.
Dom raspolaže modernom kuhinjom i restoranom u kojem je instalirana linija po principu samoposluživanja. Restoran je kapaciteta do 80 mjesta.
Važno mjesto u djelatnosti ove Ustanove pripada i vešernici, a zamjena posteljine vrši se svakog prvog i petnaestog u mjesecu, a generalno spremanje vrši se na kraju I i II semestra.
Takođe,određeni dio površine samog objekta Doma, koriste umjetnički fakulteti sa Cetinja,i to, Fakultet likovnih umjetnosti koristi površinu od 134,84 m2 , Dramska akademija prostor od 97,67 m2 a Muzička akademija prostor površine od 34,30m2 .