Ugovor teretana

Obavještenje o ishodu postupka 67581

Pregled postupka 67581

Plan javnih nabavki za 2024

Ugovor za prehrambene 2023

Ugovor za mlijeko 2023

Ugovor za meso 2023

Ugovor za hljeb 2023

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 29.09.2023.g.

Ugovor o probnom radu

Ugovor o zakupu sredstva

Tenderska dokumentacija 2023

Obavještenje ventilacija 2023

Zahtjev za ventilaciju 2023

Ugovor o poslovnoj saradnji

Ugovor 2023 za sredstva za pranje

Ugovor 2023 kancelarijski materijal

Ugovor 2023 elektro materijal

Plan javnih nabavki za 2023.godinu

Ugovor za partiju 4. Ostali prehrambeni proizvodi 2022

Ugovor za partiju 3. Mlijeko i mliječni proizvodi 2022

Ugovor za partiju 2.Meso,mesni proizvodi i riba 2022

Ugovor za partiju 1. Hljeb i peciva 2022

Plan javnih nabavki 2022 cejn

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 2022

Tenderska dokumentacija za prehrambene proizvode 2022

Plan javnih nabavki za 2022.godinu

Ugovor za rekonstrukciju i adaptaciju domarevog stana

Plan javnih nabavki 30.11.2021

Ugovor za elektro i drugi potrošni materijal 2021

Plan javnih nabavki za 2021. g. novembar

Ugovor za partiju 4. Ostali prehrambeni proizvodi 2021

Ugovor za partiju 3. Riba i prerađevine od ribe 2021

Ugovor za partiju 2. Meso i prerađevine od mesa 2021

Aneks ugovora za Meso i prerađevine od mesa 2021

Ugovor za partiju 1 Mlijeko i mliječni proizvodi 2021

Ugovor za hljeb i peciva 2021

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Faktura za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju 2021

Tenderska dokumentacija za prehrambene proizvode 2021

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Ugovor o zaštiti objekta 2021

Plan javnih nabavki za 2021.godinu

 

Ugovor za Materijal za krečenje i farbanje, elektro i vodovodni materijal 2020

Ugovor za kancelarijski materijal 2020

Ugovor za sredstva za pranje 2020

Ugovor za izdavanje stručnih nalaza i elaborata

Ugovor za hljeb i peciva 2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki 2020

Ugovor za prehrambene proizvode 2020

Odlluka o izboru najpovoljnije ponude za partije 2, 3, 4 i 5

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za partiju 1. Hljeb i peciva

Izmjena br.1 Tenderske dokumentacije za prehrambene proizvode 2020

Odluka o usaglašavanju plana javnih nabavki za 2020.godinu sa novim zakonom o javnim nabavkama 

Usaglašeni plan javnih nabavki za 2020.godinu sa novim zakonom o javnim nabavkama

Pojašnjenje tenderske dokumentacije br.2 za prehrambene proizvode

Pojašnjenje tenderske br. 1 za prehrambene proizvode

Tenderska dokumentacija za prehrambene proizvode 2020

Obavještenje o ishodu postupka za protivpožarnu opremu

Zahtjev za nabavku protivpožarne opreme 2020

Ugovor za usluge fizičke zaštite lica i imovine u objektu 2020

Obavještenje o ishodu postupka za usluge obezbjeđenja objekta

Zahtjev za usluge službe obezbjeđenja

Plan javnih nabavki za 2020.godinu

 

Obavještenje o ishodu postupka za usluge štampanja i fotokopiranja 2019

Zahtjev za usluge štampanja i fotokopiranja 2019

Ugovor za elektro i vodovodni materijal 2019

Obavještenje o ishodu postupka za elektro i vodovodni materijal 2019

Zahtjev za dostavljanje ponuda za Materijal za krečenje, elektro i vodovodni materijal 2019

Ugovor za kancelarijski materijal 2019

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku kancelarijskog materijala 2019

Zahtjev za dostavljanje ponuda za kancelarijski materijal 2019

Faktura za šporet

Ugovor za sredstva za pranje 2019

Račun za Wireless mrežu proširenje

Račun za Deratizaciju 2019

Račun za hidrant

Pravilnik za sprovođenje hitnih nabavki 2019.g.

Račun Namos

Račun za servis kotla za parno grijanje

Račun za venecijanere

Ugovor za prehrambene proizvode 2019

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prehrambene proizvode 2019

Ugovor za popravljanje krova

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu

Račun za panik lampe; Faktura za stojeće nosače za panik lampe

Izmjena br.1 Tenderske dokumentacije za prehrambene proizvode

Faktura za spuštene plafone u kuhinjskim magacinima

Tenderska dokumentacija za prehrambene proizvode 2019

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

Faktura za bonove 2018.

Ugovor za elektro i vodovodni materijal 2018

Obavještenje o ishodu postupka za elektro i vodovodni materijal 04.12.2018.

Izjava ponuđača, obrazac.

Zahtjev za Elektro i vodovodni materijal, 27.11.2018.g

Ugovor za kancelarijski materijal 2018.

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku kancelarijskog materijala 17.10.2018

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti,kancelarijski materijal, 10.10.2018.

Faktura računari, 17.09.2018.g.

Fakture za Wireless mrežu i video nadzor, 10.09.2018.g.
            faktura 1,      faktura 2,     faktura 3

Faktura za deratizaciju 04.09.2018.g.

Ugovor za hljeb i peciva 31.08.2018.g.

Ugovor za meso i prerađevine od mesa 31.08.2018.g.

Ugovor za mlijeko i mliječne proizvode 31.08.2018.g.

Ugovor za ostale prehrambene proizvode 31.08.2018.g.

Ugovor za ribu i prerađevine od ribe 31.08.2018.g.

Ugovor za sredstva za pranje 31.08.2018.g.

Obavještenje o ishodu postupka JN - Meso i prerađevine od mesa 10.08.2018.g.

Obavještenje o ishodu postupka JN - Ostali prehrambeni proizvodi 10.08.2018.g.

Zapisnik, pregledu,ocjeni i vrednovanju ponuda za meso i prerađevine od mesa, 09.08.2018.g.

Zapisnik o prijemu, pregledu,ocjeni i vrednovanju ponuda za ostali prehrambeni proizvodi, 09.08.2018.g.

Zahtjev za meso i prerađevine od mesa 03.08.2018.g.

Zahtjev za ostali prehrambeni proizvodi 03.08.2018.g.

Odluka za meso i prerađevine od mesa 03.08.2018.g.
Odluka za ostali prehrambeni proizvodi 03.08.2018.g.

Ugovor za Wireless mrežu, 14.06.2018.g.

Obavještenje o ishodu postupka vezano za Zamjenu video nadzora, wireless mrežu i dodavanje 4 nove kamere, 07.06.2018.g.

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, 07.06.2018.g. 

Zahtjev za zamjenu video nadzora, WiFi i nove kamere, 04.06.2018.g.

Odluka za zamjenu video nadzora i WiFi, 04.06.2018.g.

Izmjena Plana Javnih nabavki za 2018.g.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti 22.09.2017

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti 22.09.2017

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 25.09.2017

Faktura za štampanje obrazaca