Na osnovu Memoranduma o saradnji JZU Dom zdravlja i JU Dom učenika i studenata Cetinje održano je početkom oktobra mjeseca predavanje za učenike i studenete Doma, na temu: "HPV vakcina u prevenciji reproduktivnog zdravlja".

 

Predavanje je držala dr Aleksandra Perišić spec ginekologije i akušerstva uz moderiranje psihološkinje Sandre Perović-Ivanović.
Prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i Evropskog centra za kontrolu bolesti, imunizacija protiv HPV se sprovodi od 2012. godine kod djevojčica uzrasta 12-14 godina. Dvanaest zemalja Evropske unije uvelo je imunizaciju, a u ostalim je postupak u toku.

predavanje 2

Dr Perišić je informisala mlade da je najčešći uzročnik virusnih oboljenja reproduktivnih organa humani papiloma virus (HPV). Smatra se glavnim etiološkim faktorom za nastanak genitalnih kondiloma i malignih neoplazmi, najčešće na grliću materice.
Infekcija se javlja ubrzo nakon početka seksualne aktivnosti. Većina istraživanja pokazuje da je u najvećam riziku populacija mlađa od 25 godina. Manje pouzdani dokazi postoje za druge faktore rizika kao što su: rano stupanje u seksualne odnose, broj trudnoća, genetski faktori, pušenje, upotreba oralnih kontraceptivnih ljekova I sl.
Trenutno se primjenjuju tri vakcine koje sadrže inaktivisane djelove virusa. Najveća efikasnost je dokazana prije prvih seksualnih odnosa, ali se i nakon toga može davati kod postojanja podataka o porodičnoj sklonosti ka ovim oboljenjima. Zaštićeni polni odnosi nijesu adekvatna zaštita, već se primarna prevencija sprovodi isključivo putem vakcinacije I zato je ona važna upravo za populaciju mlađu od 25 godina.

Psihološkim aspektom polnog sazrijevanja koje se odnosi na temu predavanja osvrnula se psihologica Sandra Ivanović, koja je animirala prisutne student I učenike, da postavljaju što više pitanja, shodno činjenici koju je istakla, a to je da su roditelji I mladi slabo ili djelimično informisani o ovoj temi, pretežno iz medija, gdje su zastupljeni dijametralno različiti stavovi, što dovodi do zbunjivanja u postupanjima pojedinca.

Predavanju su prisustvovala 33 učesnika iz Doma, a istom su prisustvovali i dali svoj doprinos direktor Doma zdravlja Cetinje, doktor Marko Radović, uz logističku podršku medicinske sestre Marije Marković.