Edukativne i psihološke radionice koje su se sprovodile u proteklom periodu odnosile su se na kontinuirani razvoj emotivnih, socijalnih i intelektualnih komponenti dječje ličnosti

i bile su usmjerene na jačanje samopouzdanja, pozitivnog vrednovanja sebe, prihvatanje različitosti, tolerancije u komunikaciji, sticanje vještine međusobnog slušanja, kao i vještine konstruktivnog i boljeg rješavanja sukoba, dok je jedan od glavnih ciljeva proteklog rada sa učenicima bio kako da oslobode svoj kreativni um i razviju sopstvene vještine, probude sve psihološke kapacitete i unaprijede psihološki rast i razvoj.114

113Učenici koji su prisustvovali radionicama imali su prilike da dijele sopstvena iskustva, predstave sebe, iznesu svoje ideje, stavove, maštanja . Učesnici u grupnim radionicama su uvijek smještani u krug, tako, da svako vidi svakoga, što je doprinijelo boljoj otvorenosti djece, ravnopravnoj komunikaciji u odnosu na učesnike i u odnosu na vođu radionice, bržoj izgradnji povjerenja i saradnje među djecom.

 

Spektar tema radionica koje su se obrađivale je bio širok i kretao se od smanjenja vršnjačkog nasilja do dobrih ili loših uticaja društvenih mreža, osjećanja pripadnosti u Domu, pozitivnih i negativnih strana, povećanju motivacije za školske obaveze, odnosa sa roditeljema, prva razočaranja, rad na asertivnosti, znati kada treba reći „ne“ i kako spoznati sebe i svoje emocije, kao i druge teme koje su se obrađivale shodno interesovanju učenika.


Naime, osim grupnog radioničarskog rada, organizovalo se sa većinom učenika, po njihovoj želji i individualni savjetodavni rad, gdje su učenici imali priliku da iskažu i razgovaraju o onome šta oni smatraju da treba i šta žele, razmijene mišljnja, odagnaju tjeskobu, te i spoznaju svoje potencijale i olakšaju im se načini prevazilaženja određenih stvari koje ih srijeću u odrastanju, a sve u cilju sticanja boljeg razumijevanja sebe i svoje duše.

115Realizovali smo više tematskih večeri, gdje su učenici imali priliku da predstave sebe i svoje stvaralaštvo (recitacije, dramski skeč, pjevanje, predstavljanje svoje kulture). Takođe, organizovali smo i zabavne aktivnosti, poput večeri filmova, “palačinka party” i slično.