Na osnovu Memoranduma o saradnji JZU Dom zdravlja i JU Dom učenika i studenata Cetinje održano je početkom oktobra mjeseca predavanje za učenike i studenete Doma, na temu: "HPV vakcina u prevenciji reproduktivnog zdravlja".

U proteklom polugodištu u Domu su se održavale u okviru vaspitno-obrazovnog rada radionice sa svim učenicima/stanarima Doma. Radionice su organizovane shodno interesovanjima i slobodnom vremenu učenika, s obzirom da je riječ uglavnom o učenicima koji su umjetnički profilisani.

U susret novogodišnjim praznicima, sem aktivnosti ukrašavanja Doma, kićenja jelki, u kojima su učestvovali učenici i studenti, zajedno sa zaposlenima, organizovale su se i novogodišnje zabave.

U proteklom polugodištu u Domu su se održavale u okviru vaspitno-obrazovnog rada radionice sa svim učenicima/stanarima Doma. Radionice su organizovane shodno interesovanjima i slobodnom vremenu učenika, s obzirom na to da je riječ uglavnom o učenicima koji su umjetnički profilisani.