Krajem decembra potpisan je memorandum o saradnji JU Dom učenika i studenata Cetinje sa "Zelenim Talasom", na planu aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine.


Ova saradnja će obuhvatiti brojne edukativne aktivnosti i projekte iz oblasti ekologije za učenike/ce i studente/kinje.

https://www.facebook.com/share/p/61Q3mDmSEVov4BdY/?mibextid=1oprz4